Message

Zobacz również

NeoStrain Sp. z o.o., ul. Lipowa 3 30-702 Kraków

Administracja: tel. +48 12 255 44 44, fax: +48 12 255 44 40, sprzedaż: tel. +48 12 255 44 53, biuro(a)neostrain.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000280445, NIP 6792933459, REGON 120469422

©NeoStrain 2007 - 2016

Wszelkie prawa zastrzeżone